menu

Program

09.00-09.45
Uroczysta msza święta w Kościele p.w. św. Wawrzyńca
(ul. Przybyszewskiego 30, Poznań)
09.00-10.30
Rejestracja uczestników w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
(ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań)
10.30-10.50
Otwarcie uroczystości, Wydział na przestrzeni 100-lecia
Profesor Anita Magowska
10.50-11.00
Wystąpienie okolicznościowe JM Rektora UMP
Profesor Andrzej Tykarski
11.00-11.15
Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UMP
11.15-12.15
Wystąpienia gości, wręczenie okolicznościowych medali, dyplomów
12.15-12.40
Wykład
Profesor Oliver Kayser
12.40-12.55
Wykład sponsora
12.55-14.15
Obiad, spotkania Pracowników, Absolwentów, Studentów i Gości
14.15-14.40
Wykład
Profesor Jerzy Pałka
14.40-15.05
Wykład
Profesor Krystyna Olczyk
15.05-15.20
Wykład sponsora
15.20-15.45
Wykład
Profesor Roman Lesyk
15.45-16.00
Zakończenie obchodów

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu obchodów.

aktualizacja: 2019-07-17