menu

Program

09.00-09.45
Uroczysta msza święta w Kościele p.w. św. Wawrzyńca
(ul. Przybyszewskiego 30, Poznań)
10.00-10.30
Rejestracja uczestników w Biurze Konferencji w hallu CKD
(punkt rejestracyjny będzie czynny już od godziny 9.00)
10.30-10.40
Otwarcie Konferencji, powitanie Gości
10.40-10.50
Wystąpienie J.M. Rektora UMP
Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego
10.50-10.55
Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UMP
Prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka
10.55-11.00
Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Uroczystości, Kanclerza Kolegium Nauk Farmaceutycznych
Prof. dr hab. Lucjusza Zaprutko
11.00-11.20
Wykład pt. Wydział Farmaceutyczny na przestrzeni jego 100-lecia
Prof. dr hab. Anita Magowska
11.20-11.50
Okolicznościowe wystąpienia Gości Konferencji
11.50-12.15
Uhonorowanie osób zasłużonych dla Wydziału Farmaceutycznego
12.15-12.30
Okolicznościowy występ artystyczny
12.30-13.00
przerwa kawowa
13.00-13.25
Wykład naukowy pt. Trends and prospects of Natural Product Biotechnology
Profesora Oliver Kayser - dr h.c. UMP
13.25-13.35
Wykład sponsora
13.35-14.00
Wykład naukowy pt. Oksydaza prolinowa - nowy molekularny cel eksperymentalnej farmakoterapii raka
Prof. dr hab. Jerzy Pałka
14.00-15.00
przerwa wspomnieniowa połączona z serwowanym lunchem
15.00-15.25
Wykład naukowy pt. Dyslipidemie - nowe opcje diagnostyczne i terapeutyczne
Prof. dr hab. Krystyna Olczyk
15.25-15.40
Wykład sponsora
15.40-16.05
Wykład naukowy pt. 5-Ene-4-thiazolidinones in drug design: pro et contra
Profesor Roman Lesyk - dr h.c. UMP
16.05-16.15
Podsumowanie i zakończenie Konferencji
Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doraźnych zmian programu obchodów Jubileuszu

aktualizacja: 2019-11-09